ὑπο-μνήστριαι

[1226] ὑπο-μνήστριαι, αἱ, = αἱ ὑμνοῦσαι τὴν ϑεὸν ἱέρειαι, B. A. 312.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1226.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: