ὑπο-μονητικός

[1226] ὑπο-μονητικός, ή, όν, = ὑπομενητικός, Arist. virt. et vit. 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1226.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: