ὑπο-μυκτηρίζω

[1226] ὑπο-μυκτηρίζω, ein wenig, dabei die Nase rümpfen, Nicol. bei Stob. Floril. 14, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1226.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: