ὑπο-μόχλιον

[1226] ὑπο-μόχλιον, τό, die Unterlage des Hebebaumes od. Hebels, der Stützpunkt, Arist. mechan. quaest. 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1226.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: