ὑπο-νέμομαι

[1227] ὑπο-νέμομαι (s. νέμω), med., von unten aus abweiden, von Grund aus wegfressen, verzehren, von der Flamme, πῠρ ὑπονειμάμενον, Theaet. 4 (VII, 444). – Auch unterminiren, Sp. – Betrügen, Epicharm. bei Poll. 9, 82.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1227.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: