ὑπο-ναφω

[1227] ὑπο-ναφω, schlechtere Schreibung für ὑπονείφω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1227.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: