ὑπο-νείφω

[1227] ὑπο-νείφω, etwas schneien; ὑπένειφεν Thuc. 4, 103; νὺξ ὑπονειφομένη, eine Nacht, in der es etwas schnei't, 3, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1227.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: