ὑπο-νοέω

[1227] ὑπο-νοέω (s. νοέω), 1) in Verdacht haben, argwöhnen, ὑπονοήσαντες τοὺς Σαμίους τὰ τῶν Ἑλλήνων φρονεῖν Her. 9, 99; – vermuthen, nach Vermuthung deuten, αὐτὰ ταῠτα ὑπονοέων 9, 88; ὑπονοεῖς, ἃ μή σε χρή Eur. I. A. 1132; Thuc. 6, 83 u. öfter; auch τῶν λεγόντων, ὡς λέγουσι 1, 68; τὰ λεγόμενα Antipho 6, 18; Andoc. 1, 8; περί τινος, neben δυςχεραίνω, 3, 35; Xen. Cyr. 3, 3,20; τὶ εἴς τινα, Ar. σὺ μηδὲν εἰς ἔμ' ὑπονόει τοιοῦτο, Plut. 361, einen Verdacht gegen ihn haben, Etwas von ihm vermuthen. – 2) allmälig bemerken, innewerden, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1227.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: