ὑπο-πάσσω

[1228] ὑπο-πάσσω (s. πάσσω), darunter od. dazwischen streuen, Her. 1, 132

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1228.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: