ὑπο-πέμπω

[1228] ὑπο-πέμπω, darunter-, dahin-, dahineinschicken, γᾶς ὑποπεμπομέναν σκότον Eur. Hec. 208; – heimlich, bes. als Kundschafter schicken, Thuc. 4, 46 Xen. Cyr. 2, 4,21 u. öfter; An. 3, 4,22, übh. anstiften, anstellen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1228.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: