ὑπο-περι-πλύνομαι

[1228] ὑπο-περι-πλύνομαι, pass., einen gelinden Durchfall haben, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1228.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: