ὑπο-πιθηκίζω

[1228] ὑπο-πιθηκίζω, sich ein wenig wie ein Affe gebehrden, in tmesi, ὑπό τι μικρὸν ἐπιϑήκισα, Ar. Vesp. 1290.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1228.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: