ὑπο-πισσόω

[1229] ὑπο-πισσόω, att. -ττόω, ein wenig verpichen, Sp. – Bei Ar. auch = βινέω, Plut. 1093.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1229.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: