ὑπο-πλάκιος

[1229] ὑπο-πλάκιος, unter dem troischen Berge Πλάκος, am Fuße desselben gelegen, Θήβη, Il. 6, 397, vgl. 6, 396. 425. 22, 479; Andere leiteten es ab von πλάξ, in einer Ebene gelegen, auf ebenem Lande.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1229.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: