ὑπο-πλήσσω

[1229] ὑπο-πλήσσω (s. πλήσσω), att, -ττω, unten oder sachte daranschlagen, Qu. Sm. 4, 229.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1229.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: