ὑπο-πνέω

[1229] ὑπο-πνέω (s. πνέω), darunter, dazu od. leise blasen, Arist. probl. 8, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1229.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: