ὑπο-πορεύομαι

[1229] ὑπο-πορεύομαι, dep. pass., heimlich hinzugehen, Plut. Tim. 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1229.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: