ὑπο-πτερνίς

[1229] ὑπο-πτερνίς, ίδος, ἡ, die Oeffnung, die den Fuß des Mastbaums aufnimmt, Mathem. vett.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1229.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: