ὑπο-πυκνάζω

[1230] ὑπο-πυκνάζω, allmälig voll werden, Luc. Lex. 14, εὐζωροτέρῳ ἥδιον ἂν ὑποπυκνάζοιμι, ich möchte lieber reineren Wein trinken.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1230.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: