ὑπο-ράπτω

[1230] ὑπο-ράπτω u. ὑπο-ραφή, , s. ὑποῤῥάπτω und ὑποῤῥαφή.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1230.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: