ὑπο-ρῑπίζω

[1230] ὑπο-ρῑπίζω, von unten od. sanft fächeln, anfachen, πῦρ Paul. Sil. 43 (IX, 443).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1230.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: