ὑπο-σημειόω

[1231] ὑπο-σημειόω, nach und nach aufzeichnen od. niederschreiben, auch med., τὰ λεγόμενα D. L. 2, 48.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1231.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: