ὑπο-σκέλισμα

[1232] ὑπο-σκέλισμα, τό, der durch das untergeschlagene Bein verursachte Fall, – übertr., Bekrug, Ueberlistung, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1232.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: