ὑπο-σκιάζω

[1232] ὑπο-σκιάζω, allmälig beschatten, dunkel machen; τῆς ὥρας ὑποσκιαζούσης, als es anfing dunkel zu werden, Proteas bei Ath. IV, 130 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1232.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: