ὑπο-σκιάω

[1232] ὑπο-σκιάω, poet. statt ὑποσκιάζω; ἠέλιον νεφέλῃ Arat. Dios. 123; u. pass., ὑποσκιόωνται Ap. Rh. 1, 451.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1232.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: