ὑπο-σπείρω

[1232] ὑπο-σπείρω, darunter säen, nachsäen, heimlich ausstreuen, Sp., wie Ael.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1232.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: