ὑπο-σταχύομαι

[1233] ὑπο-σταχύομαι, pass., allmälig wachsen, sich vermehren, eigtl. von Aehren; übertr., von Heerden, ὑποσταχύοιτο βοῶν γένος Od. 20, 212, v. l. ὑπο-σταχυῷτο, wie von ὑποσταχυάομαι. – Später auch activ., bei Ap. Rh. 1, 972, ὑποσταχύεσκον ἴουλοι, l. d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: