ὑπο-στερέω

[1233] ὑπο-στερέω (s. στερέω), ein wenig od. heimlich berauben, zw.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: