ὑπο-στόμια

[1233] ὑπο-στόμια, τά, das Gebiß am Zaume, Poll. – Der Raum unter der Mündung des Fasses, Geopon.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: