ὑπο-σφίγγω

[1234] ὑπο-σφίγγω, unten od. ein wenig zusammendrücken, schnüren, ὑποσφίγξασα πλοκαμῖδας καλύπτρῃ Christod. ecphr. 81.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: