ὑπο-σωματόω

[1234] ὑπο-σωματόω, allmälig neu verkörpern, Stob. ecl. I p. 746.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: