ὑπο-σύρω

[1234] ὑπο-σύρω, unten od. nach unten wegziehen; ἁμάξας εἰς τὸν ποταμόν Plut. Pyrrh. 28; ὑποσύρεσϑαι νηδύν, abführen, Nic. Al. 367; – ὑποσύρειν τὴν γραφήν, zusammenziehen, D. Hal. 1, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: