ὑπο-ταγή

[1234] ὑπο-ταγή, , Unterordnung, Unterwerfung; N. T.; D. Hal. 3, 76. – Bei den Gramm. der subjunctivus.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1234.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: