ὑπο-τειχίζω

[1235] ὑπο-τειχίζω, darunter eine Verschanzung, Mauer od. Burg bauen, Thuc. 6, 99.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1235.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: