ὑπο-τετρα-πλάσιος

[1235] ὑπο-τετρα-πλάσιος, viermal kleiner, Nicom. arithm. 1, 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1235.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika