ὑπο-τηρέω

[1235] ὑπο-τηρέω, unter der Hand beobachten, abmerken, Schol. Ap. Rh. 2, 321.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1235.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: