ὑπο-τριβή

[1236] ὑπο-τριβή, , das Untenabreiben, ἵπποι χωλεύοντες ἐξ ὑποτριβῆς, die hinken, weil sie sich die Hufe abgelaufen haben, Appian. Mithrid. 75.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1236.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: