ὑπο-τριόρχης

[1236] ὑπο-τριόρχης, , eine Unterart vom Habicht (τριόρχης), Arist. H. A. 9, 36.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1236.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: