ὑπο-τροπή

[1237] ὑπο-τροπή, , die Rückkehr, νοσημάτων Plut. Lucull. 7, öfter, u. A.; – das Zurückweichen, Plut. Alex. 32.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1237.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: