ὑπο-τροφέω

[1237] ὑπο-τροφέω, allmälig nähren, großziehen, wie ὑποτρέφω, Clem. Al.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1237.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: