ὑπο-τρόπιος

[1237] ὑπο-τρόπιος, unter dem Schiffskiele befindlich; Orph. Arg. 265; Opp. Hal. 1, 224.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1237.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: