ὑπο-τῑμητής

[1236] ὑπο-τῑμητής, , der herabschätzt, dagegenschätzt, Sp. – Bei den Römern subcensor, D. Cass. 52, 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1236.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: