ὑπο-τῡρίς

[1237] ὑπο-τῡρίς, ίδος, ἡ, eine Art Käsekuchen, Milch mit Honig, geronnen u. in Formen gedrückt, Ath. XIV, 647 f.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1237.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: