ὑπο-φαρμάσσω

[1238] ὑπο-φαρμάσσω, att. -ττω, ein wenig mit Arzneien od. Gewürzen vermischen, verfälschen, οἶνον Plut. Symp. 1, 1,4, vgl. 4, 6 E.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1238.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: