ὑπο-φειδομένως

[1238] ὑπο-φειδομένως, auf schonende Weise, καὶ μετρίως Plut. Alex. 28.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1238.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: