ὑπο-φεύγω

[1238] ὑπο-φεύγω (s. φεύγω), darunter od. heimlich entfliehen, entrinnen, τινά, Il. 22, 200; Eur. El. 1343; τί, Her. 2, 174, l. d.; Thuc. 3, 97. 4, 28; Plat. Rep. IV, 422 c; Folgde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1238.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: