ὑπο-φητικός

[1238] ὑπο-φητικός, ή, όν, zum ὑποφήτης od. seinem Amte gehörig, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1238.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: