ὑπο-φραδμοσύνη

[1239] ὑπο-φραδμοσύνη, , Zureden, Anrathen, im plur. Hes. Th. 658, l. d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1239.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: