ὑπο-φήτωρ

[1238] ὑπο-φήτωρ, ορος, ὁ, ἡ, = ὑποφήτης; Πιερίδων Probl. arithm. 1 (XIV, 1); Μοῦσαι ὑποφήτορες ἀοιδῆς Ap. Rh. 1, 22; auch κιϑάρης ὑποφήτορες, Citherspieler, Maneth. 2, 332, u. a. sp. D.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1238.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: