ὑπο-φᾶτις

[1238] ὑπο-φᾶτις, ιος, ἡ, dor. = ὑποφῆτις, fem. von ὑποφήτης, Verkünderinn, Orakelpriesterinn. Bei Pind. P. 2, 76 hat Böckh διαβολιᾶν ὑποφάτιες in ὑποφαύτιες geändert.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1238.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: